oktober 2016

Vås om Nettverk

Onsdag 5.oktober var hovedoppslaget i VG at et rådgivingsfirmaet ILPI har tjent svært gode penger på konsulentbistand til UD. Ingressen lyder Uten anbudsrunder har UD gitt aksjeselskapet til tidli...

hits