hits

Bokanmeldelse

Så mange kontakter bør du ha på LinkedIn!

Jeg får ofte spørsmål om hvor mange kontakter man skal- eller bør ha på LinkedIn. Eller hva man gjør når man får en invitasjon fra en bruker man aldri har snakket med, eller vet hvem er. Mitt svar er alltid at jeg er liberal og anbefaler andre det samme.

Du bør sjekke om invitasjonen kan være en spammer. Noen enkle kjennetegn er at profilen mangler bilde, eller at den generelt er tynn, med lite informasjon. I så fall bør du avvise den.

Virker profilen seriøs med god informasjon om både yrkeserfaring og utdannelse, nærmer jeg meg aksept.


Hvis den som inviterer meg til kontakt er en seriøs person i yrkeslivet, og ønsker å knytte kontakt med meg, så er jo det egentlig smigrende. Selv om vi ikke har truffet hverandre tidligere.

Selv om vi ikke har truffet hverandre, kan vi ha områder som er felles. Vi kan ha gått på samme skole, med samme fagkrets. Vi kan ha forskjellig fagkrets, men fremdeles samme skole. Vi kan ha samme fagkrets, men fra forskjellige skoler. Vi kan ha jobbet i samme virksomhet, eller i samme bransje på et tidspunkt.

Det er i det hele tatt mange områder der våre veier kan ha krysset hverandre, og som er årsaken til at den andre personen nå inviterer meg til kontakt.

"Sånne som meg" som med visse mellomrom er i media, eller synlig på en blogg som denne, får også invitasjoner fra folk som synes jeg har sagt noe smart. Det gjelder også om jeg for eksempel har holdt foredrag på en fagkonferanse. De invitasjonene jeg får som resultat av min synlighet sier jeg i hvert fall ikke nei til. Hvis leseren/tilhøreren synes at det jeg sier eller fremfører er klokt og velformulert, så er jo det en kontakt jeg bør være veldig velvillig til.

Et viktig spørsmål er hvor du driver virksomhet i dag, og hvor du har tenkt å gjøre det i fremtiden. Dersom du driver virksomhet innenlands, og ikke ser for deg at du vil bevege deg mye over landegrensene i fremtiden, kan du godt avslå invitasjoner fra utlendinger.

Dersom du har virksomhet utenlands i dag, eller ser for deg at det kan bli aktuelt i fremtiden, ville jeg være liberal med invitasjoner fra utlendinger også, for å bygge nettverk for fremtiden.

Grunnen til at jeg er såpass liberal, er at jeg alltid tenker nettverk. Hvem vet når jeg får behov for å kjenne en rekrutterer? En selger i hotellbransjen? En advokat som kan selskapsrett? En annen advokat? En økonomisjef? En?..(fyll i det som passer)?

Hvis du bruker søkefunksjonen på LinkedIn, og søker etter alle ingeniører i Oslo, så får du opp alle i ditt "Første ledd", det vil si dem du har direkte kontakt med, og alle i "Andre ledd", det vil si dem som dine førsteleddskontakter har førsteledds-kontakt med.

Hvis du har ti kontakter fordi du er selektiv, og hver av disse har ti kontakter, søker LinkedIn i en base på totalt 110 kontakter. Dersom du har 500 kontakter, og hver av disse har 500 kontakter, søker LinkedIn i en base på 250.500 kontakter. Noen skarpe hoder vil hevde at et antall av kontaktene vil være overlappende, og at totalen derfor er mindre. De har rett, men selv om vi reduserer med 20% for overlapp, så vil basen i det siste eksempelet være på 200.000 personer.

Det sier seg selv at hvis du er på jakt etter nye forretningspartnere, finner du flere aktuelle jo større basen er.

Omgivelsene endrer seg stadig raskere, og i morgen får du behov for å finne kontakter du ikke drømmer om i dag. Nye kontakter finner du gjennom aktiv nettverksbygging, og da fremstår LinkedIn fortsatt som det beste verktøyet.

Jeg har tidligere skrevet om søkefunksjonen i LinkedIn, den viktige overskriftenMultimediafunksjonen, sagt hvor enkelt det er å bygge nettverk, og ikke minst sagt at LinkedIn gjør deg best der du er i dag. Bruk abonnementsfunksjonen til høyre i skjermbildet for å få varsel om kommende innlegg.

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS med fokus på digital kommunikasjon. Jeg hjelper deg og dine kolleger med web, LinkedIn og andre sosiale medier, video med mer, og du finner meg på edgar.valdmanis@semco.no og 95234608

Digitale ansatte krever digitale ledere

I helgen kom jeg over denne artikkelen på NRK.no, Digitale barn trenger digitale foreldre. Artikkelen er (minst) like relevant i næringslivet og i offentlig forvaltning. Det er bare å erstatte "barn" med "ansatte" og "foreldre" med "ledere".

Hvor mange ledere er det som er virkelig gode digitalt? Som kjenner virksomhetens ulike løsninger for drift, kundehåndtering med mer?

Ikke minst ? hvor mange ledere er det som kjenner virksomhetens web og tilstedeværelse i sosiale medier? Gjør du?

Vet du om web-sidene dine er lesbare på mobil? Har du sjekket? Vet du hvem som er ansvarlig for hvordan virksomheten frontes i sosiale medier? Og med hvilket resultat?

Har du selv en profil på LinkedIn? Når sjekket og oppdaterte du profilen sist?

Hvor mange norske ledere kjenner begrepet Inbound Marketing? Altså at man fremfor den tradisjonelle roperten skaper interesse for virksomheten slik at kunder etterspør det du selger?

Det er helt greit å innrømme at du knappest har hørt begrepet, du er i godt selskap med de aller fleste. Begrepet er rimelig nytt.

Den gode nyheten er at det finnes en utmerket bok som drar deg gjennom (nær sagt) alt du trenger å vite. Outside-In Marketing ? using big data to guide your content marketing anbefales på det varmeste. 

Bokens forfattere James Mathewson og Mike Moran har begge lang erfaring innenfor markedsføring, og har vært på nett siden det ble kommersielt tilgjengelig tidlig på 90-tallet.

Forfatterne beskriver på en lettfattelig måte alle relevante begrep og buzzwords og hvordan du utnytter disse til å skape resultat for virksomheten din.

Det pleide å hete at ?50% av markedsføringskostnadene er bortkastet, men jeg vet ikke hvilke 50%?. Bruker du inbound marketing riktig, og måler slik forfatterne beskriver, kan du snart legge det utsagnet i arkivet for ?Utsagn utgått på dato?.

Vi kommer neppe dit at 100% av markedsføringskostnadene er vel anvendt til enhver tid. Verden snurrer raskere og raskere enn før, og markedssituasjonen med den. Men med et bevisst forhold til digitale verktøy gjennomgående vil du til enhver tid ligge foran majoriteten. Godt foran.

Jeg blir stadig forundret over antallet websider som ikke er mobiltilpasset. Antallet ledere som så vidt har en profil på Facebook og/eller LinkedIn, men ikke har vært inne de siste 12 måneder. Antallet virksomheter der ledelsen åpenbart ikke snakker med markedsavdelingen.

Boken er en god hjelp

  • for dem som forstår at i 2016 kommuniserer vi digitalt, og ved å gjøre det riktig kan man ligge foran markedet for øvrig
  • for dem som vil lære mer om hvordan gjøre det riktig?
  • For dem som forstår at digitale ansatte krever digitalt lederskap

Boken bør leses i flere omganger, ispedd jevnlige diskusjoner med både markedsavdeling og IT-avdeling. Begge disse må på banen for å få iverksatt rette tiltak, og gjennomført målinger av tiltakene.

Det innebærer rett og slett at man like gjerne kan bestille ?klasse-sett? av boken. Her bør flere i ledergruppen, markedsavdelingen og IT-avdelingen lese parallelt og diskutere seg imellom hvordan man tilpasser innhold og tiltak til den enkelte virksomhet og virksomhetens markedssituasjon. Innholdet er ikke noe man innfører og gjennomfører på en ettermiddag.

Etter hvert som man leser, innfører, tester, måler, justerer, måler igjen, justerer igjen?.. er jeg sikker på at man både ser og føler resultatene.

En sekser på terningen.

Disclaimer: Jeg har fått boken som anmeldereksemplar. Jeg brukte Mike Moran som foredragsholder ved et par anledninger i min tid som markedsdirektør i Dataforeningen. Siste gang i 2008. Fordi han er flink. Utover det har jeg ingen kommersielle bånd til verken forlag eller forfattere.

Fakta:

  • Tittel : Outside-In Marketing - using big data to guide your content marketing
  • Forfatter : James Matthewson og Mike Moran
  • Forlag: Pearson / IBM Press
  • Antall sider : 164
  • Pris 24,99 USD

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS, med fokus på digital kommunikasjon. I denne bloggen bidrar jeg med tips om Nettverking, Smartere bruk av LinkedIn og Digital Kommunikasjon generelt. Du finner tidligere poster ved å scrolle nedover på http://edgarvaldmanis.blogg.no/.
Dersom du og dine kolleger ønsker råd og veiledning innenfor mine områder, treffer du meg på 95234608 og edgar.valdmanis@semco.no.