Vås om Nettverk

Onsdag 5.oktober var hovedoppslaget i VG at et rådgivingsfirmaet ILPI har tjent svært gode penger på konsulentbistand til UD. Ingressen lyder

Uten anbudsrunder har UD gitt aksjeselskapet til tidligere UD-direktør Gro Nystuen store bistandskontrakter. Nå henter hun og de to andre gründerne av International Law and Policy Institute (ILPI) ut millioner i utbytte.


(forsiden på VG i avisstativet på KIWI Torshov, onsdag 5.august)

Det viser seg at hver av de tre eierne har vært ansatt i UD, jobbet som konsulent for UD, eller både-og i mer enn 20 år. Slikt skaper gode relasjoner og sterke nettverk.

Siden etableringen i 2009 har selskapet mottatt 152 millioner fra UD og Norad, hvorav 63MNOK gjennom tilskuddsavtaler, som betyr at disse ikke har vært lyst ut på anbud.

Det vekker kritkk fra flere som uttaler seg til VG, men er ikke det som forstyrrer meg mest. Det som forstyrrer meg er følgende sitat fra daglig leder Njål Høstmælingen

"Vi er ikke så spennende på den personlige relasjonsbiten. Det mest spennende er at vi kjenner UD som institusjon veldig godt. Jeg har jobbet for UD i 20 år, og kjenner UD bedre enn mange andre. Forståelsen av hva UD, Norad og ambassadene trenger har vært helt avgjørende for våre leveringer. Uten forståelsen for hvordan de jobber og hva de trenger, hadde vi aldri blitt en så stor bedrift, sier Høstmælingen.

Han mener at suksessen til ILPI er mer på tross av manglende relasjoner i UD-systemet, enn på grunn av slike relasjoner".

Den siste setningen er rett og slett vås. Når man har jobbet i eller med en virksomhet i 20år+ har man bygget nettverk som er nærmest uslåelige.

Han sier det selv "Jeg har jobbet for UD i 20 år, og kjenner UD bedre enn mange andre".

Det er nettverksbygging det.

Jeg beskriver det i min kommende bok "Bedre Nettverking på 1-2-3", der jeg viser til bl.a. "Den gyllne regel" formulert av amerikaneren Bob Burg. Oversatt til norsk lyder den "Gitt at alt er likt foretrekker folk å gjøre forretning med dem de kjenner, liker og stoler på". En annen amerikaner, salgstreneren Jeffrey Gitomer sier det enklere "Gitt at alt annet er likt foretrekker folk å gjøre forretning med vennene sine", og i et trinn2 sier han "Gitt at alt annet ikke er så likt, foretrekker folk fremdeles å gjøre forretning med vennene sine". Så enkelt kan det sies.

Personlig ser jeg ingen feil i det. Som Høstmælingen sier blir leveransen gjerne bedre gjennom lange forhold der partene kjenner hverandre. Kunden behøver ikke forklare fra A-Å hver gang for leverandøren kjenner organisasjonen i alle ledd, og forstår umiddelbart behovet.

Det må være vinne-vinne.

Det som skurrer er at han forsøker å bortforklare det. Og det som forundrer meg er at det virker som om han er helt bekvem med artikkelens hovedkritikk - at skattepenger som skulle gå til bistand, flere år på rad gir godtgjørelse godt over landets Statsminister.

Overskriften/URLen på nett er http://www.vg.no/spesial/2016/bistandsprofitorene/ Det er visst greit.

Men å bli beskyldt for å bygge nettverk, nei det er verre.

Hva er det med nettverk og nordmenn? Hvorfor erkjenner vi ikke at nettverksbygging er en del av hverdagen? Og at det ofte er lønnsomt? Og at vi i fellesskap kunne skape mer ved å bygge gode nettverk?

Nedsiden er at det kan være konkurransevridende, spesielt der hvor aktørene mangler et etisk kompass.

Hvis vi innrømmer det, så bygger vi også inn mekanismer som gjør at man ikke får utslag som beskrevet i VG. Da setter vi opp- og følger regelverk som reduserer konkurransevridning og forfordeling.

Da blir konkurransen litt mer rettferdig, og de gode nettverksbyggerne vil fremdeles skape gode relasjoner til glede for begge parter.

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS med fokus på digital kommunikasjon. Jeg hjelper deg og dine kolleger med web, LinkedIn og andre sosiale medier, video med mer, og du finner meg på edgar.valdmanis@semco.no og 95234608.
I november gir jeg ut boken "Bedre Nettverking på 1-2-3" på Hegnar Media. Det gleder jeg meg til. 

4 kommentarer

Richard

06.10.2016 kl.11:29

Like regler for alle og slutt på vennetjenester og forskjellsbehandling, slik vi ser i dette tilfellet.

Har de ikke forstått hva et anbud er?

La meg fortelle i korte trekk at man utformer et anbud slik at man forklarer hva man trenger, hvordan og hvorfor.

På denne måten kan selskaper utforme et tilbud på forespurte tjenester/varer/leveranse.

Å hoppe over dette for å gi bort millioner til 3 personer er ikke bra eller nyttig. Og hva med signalene dette gir?

Om de kan gjøre det, ja da kan vel alle andre bryte de samme reglene og bare velge ut noen de kjenner eller liker, som de ønsker å gi noen millioner til.

Skvatt

06.10.2016 kl.11:30

Flott! Gildt og sælt at bistandssamskipnadane nyttar pengjar på administrasjon. Slik kan dei syte for fleire og beitre prosjekt i framtida au. Og sidan inntektane lyt verte høge i alle høve takk vêre høge offentlege overføringar og jamnlege telefonpurringar åt gamalt folk for deira pengjar, lyt høg administrasjonskost ikkje tyda lite midlar åt andre føremål. Ein verkeleg vinn-vinn situasjon, detta, sann. Jau!

Sjokk

06.10.2016 kl.13:18

Oyy for en overraskelse. Lønner seg å kjenne noen i UD da blir det stor BMW suv og både to og tre hytter gitt.

Mona Hansen

07.10.2016 kl.12:16

Blir svett av lureriet som foregår.

Skriv en ny kommentar

hits