Vås om Nettverk

Onsdag 5.oktober var hovedoppslaget i VG at et rådgivingsfirmaet ILPI har tjent svært gode penger på konsulentbistand til UD. Ingressen lyder

Uten anbudsrunder har UD gitt aksjeselskapet til tidligere UD-direktør Gro Nystuen store bistandskontrakter. Nå henter hun og de to andre gründerne av International Law and Policy Institute (ILPI) ut millioner i utbytte.


(forsiden på VG i avisstativet på KIWI Torshov, onsdag 5.august)

Det viser seg at hver av de tre eierne har vært ansatt i UD, jobbet som konsulent for UD, eller både-og i mer enn 20 år. Slikt skaper gode relasjoner og sterke nettverk.

Siden etableringen i 2009 har selskapet mottatt 152 millioner fra UD og Norad, hvorav 63MNOK gjennom tilskuddsavtaler, som betyr at disse ikke har vært lyst ut på anbud.

Det vekker kritkk fra flere som uttaler seg til VG, men er ikke det som forstyrrer meg mest. Det som forstyrrer meg er følgende sitat fra daglig leder Njål Høstmælingen

"Vi er ikke så spennende på den personlige relasjonsbiten. Det mest spennende er at vi kjenner UD som institusjon veldig godt. Jeg har jobbet for UD i 20 år, og kjenner UD bedre enn mange andre. Forståelsen av hva UD, Norad og ambassadene trenger har vært helt avgjørende for våre leveringer. Uten forståelsen for hvordan de jobber og hva de trenger, hadde vi aldri blitt en så stor bedrift, sier Høstmælingen.

Han mener at suksessen til ILPI er mer på tross av manglende relasjoner i UD-systemet, enn på grunn av slike relasjoner".

Den siste setningen er rett og slett vås. Når man har jobbet i eller med en virksomhet i 20år+ har man bygget nettverk som er nærmest uslåelige.

Han sier det selv "Jeg har jobbet for UD i 20 år, og kjenner UD bedre enn mange andre".

Det er nettverksbygging det.

Jeg beskriver det i min kommende bok "Bedre Nettverking på 1-2-3", der jeg viser til bl.a. "Den gyllne regel" formulert av amerikaneren Bob Burg. Oversatt til norsk lyder den "Gitt at alt er likt foretrekker folk å gjøre forretning med dem de kjenner, liker og stoler på". En annen amerikaner, salgstreneren Jeffrey Gitomer sier det enklere "Gitt at alt annet er likt foretrekker folk å gjøre forretning med vennene sine", og i et trinn2 sier han "Gitt at alt annet ikke er så likt, foretrekker folk fremdeles å gjøre forretning med vennene sine". Så enkelt kan det sies.

Personlig ser jeg ingen feil i det. Som Høstmælingen sier blir leveransen gjerne bedre gjennom lange forhold der partene kjenner hverandre. Kunden behøver ikke forklare fra A-Å hver gang for leverandøren kjenner organisasjonen i alle ledd, og forstår umiddelbart behovet.

Det må være vinne-vinne.

Det som skurrer er at han forsøker å bortforklare det. Og det som forundrer meg er at det virker som om han er helt bekvem med artikkelens hovedkritikk - at skattepenger som skulle gå til bistand, flere år på rad gir godtgjørelse godt over landets Statsminister.

Overskriften/URLen på nett er http://www.vg.no/spesial/2016/bistandsprofitorene/ Det er visst greit.

Men å bli beskyldt for å bygge nettverk, nei det er verre.

Hva er det med nettverk og nordmenn? Hvorfor erkjenner vi ikke at nettverksbygging er en del av hverdagen? Og at det ofte er lønnsomt? Og at vi i fellesskap kunne skape mer ved å bygge gode nettverk?

Nedsiden er at det kan være konkurransevridende, spesielt der hvor aktørene mangler et etisk kompass.

Hvis vi innrømmer det, så bygger vi også inn mekanismer som gjør at man ikke får utslag som beskrevet i VG. Da setter vi opp- og følger regelverk som reduserer konkurransevridning og forfordeling.

Da blir konkurransen litt mer rettferdig, og de gode nettverksbyggerne vil fremdeles skape gode relasjoner til glede for begge parter.

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS med fokus på digital kommunikasjon. Jeg hjelper deg og dine kolleger med web, LinkedIn og andre sosiale medier, video med mer, og du finner meg på edgar.valdmanis@semco.no og 95234608.
I november gir jeg ut boken "Bedre Nettverking på 1-2-3" på Hegnar Media. Det gleder jeg meg til. 

Her er kanalen som står for 80% av leads fra SoMe

En fersk rapport fra USA viser overraskende resultat når man ser hvor bedrifter henter leads fra sosiale medier.

Man skulle tro at den største kanalen serverer flest leads. Der er det flere brukere enn i andre kanaler, og brukerne oppfattes også å være vesentlig mer aktive der enn i andre kanaler.

Men overraskende nok viser undersøkelsen som er grunnlag for rapporten et annet resultat.


Av det totale antallet salgsleads man henter fra sosiale medier, står LinkedIn for 80,33%! LinkedIn har drøyt 440 millioner brukere på verdensbasis. Facebook har over 1,7 milliarder brukere, det vil si 4 ganger så mange brukere som LinkedIn, men står for bare 6,73% av de leads som kommer fra de sosiale kanalene.

Det er mildest talt oppsiktsvekkende. Eller ikke.

Jeg har gjentatte ganger sagt at Facebook er Lunsjsamtalen. Der er det hyggelig, for der deler vi jobb, ferier, middager, bursdager, politikk, kultur, musikk og mye annet på kryss og tvers.

Samtidig har jeg sagt at LinkedIn er Jobbsamtalen. Den er noe mer formell og saklig, for der deler vi jobb, rekruttering, fag og kompetanse.

Hva har størst verdi for å gjøre en best mulig jobb?

Leads kommer ikke av seg selv. Uansett kanal må du jobbe for resultatene. Hvis du ikke kjenner deg igjen i resultatene lenger opp, kan det være at du ikke bruker nok tid og innsats på LinkedIn. Dersom du bruker mesteparten av sosiale medier-tiden din i andre kanaler, bør de kanalene gi deg flere leads og flere kunder over tid. Naturlig nok.

Tallene forteller meg at det lønner seg å styre tiden mot LinkedIn og bruke mer tid der, for der er det "lavt-hengende frukt". Det er 1.650.000 nordmenn på LinkedIn og tallet vokser med 800 nye brukere hver dag. Åttehundre nye brukere hver dag ? det er et fullsatt Oslo Spektrum på mindre enn 14 dager! Det svinger det av, spør du meg!

Hvis du vil lære mer om 80%-kanalen og hvordan du bruker den smartere, er du velkommen på en heldags-workshop jeg kjører sammen med Christoffer Bertilsson fra nettly.no i nær fremtid. Sammen har vi mer erfaring med LinkedIn enn de fleste andre. Vi vet hva som fungerer, og hva ikke . Vi vet hvorfor noe fungerer, og noe annet ikke. Nå deler vi med deg. Håper å se deg der.

Jeg har tidligere skrevet om søkefunksjonen i LinkedInden viktige overskriftenMultimediafunksjonensagt hvor enkelt det er å bygge nettverk, sagt at LinkedIn gjør deg best der du er i dag, antydet hvor mange kontakter du bør ha og at ledere må ha en digital profil.
Hvis du synes disse artiklene er interessante, er det dagens gladnyhet at vi dekker mye, mye mer i workshopen vår.Bruk abonnementsfunksjonen til høyre i skjermbildet for å få varsel om kommende innlegg.

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS med fokus på digital kommunikasjon. Jeg hjelper deg og dine kolleger med web, LinkedIn og andre sosiale medier, video med mer, og du finner meg påedgar.valdmanis@semco.no og 95234608

 

Ledere er på jobbsøk de og!

Forrige uke skrev jeg om digitale krav til ledere. Jeg hentet inspirasjon fra en artikkel av BI-professor Linda Lai, og la vekt på at ledere må ha en digital profil for å gjøre en best mulig jobb der de er i dag. Men samtidig må ledere må tenke fremover, og tenke jobbsøk, like mye som alle andre ansatte.

Det er ikke lenger noen jobber som er "sikre". Bransje etter bransje møter ny konkurranse eller utsettes for omveltning.

Spotify, Tidal og andre har snudd opp-ned på musikkbransjen. Uber, Lyft og andre konkurrerer mot de etablerte taxi-sentralene. Airbnb konkurrerer mot tradisjonelle hotelltilbud. Nabobil.no utfordrer leiebilbransjen, og bilbransjen i det hele tatt.

Blogger som denne konkurrerer med de etablerte redigerte mediene. Jeg er ikke blant dem med størst trafikk, men når det er noen tusen som meg, så påvirker det mediebransjen det og.

Disse er bare blant de eksemplene som nevnes oftest og mest. Det finnes en rekke andre eksempler på bransjer og virksomheter som møter en ny hverdag.

Oljebransjen påvirkes av lave oljepriser, det har vi fått med oss. Men i tillegg påvirkes bransjen av politikere som setter miljø på agendaen, og TV-program som "Live redder verden. Litt".

I tillegg til direkte omveltninger for hele bransjer, kommer at virksomheter kjøpes, selges, fusjoneres og fisjoneres. Det er ikke nytt, det har skjedd i årevis, og det påvirker selvfølgelig jobbmarkedet.

Når to virksomheter slås sammen, er det bare plass til én administrerende direktør, én markedsdirektør, en økonomidirektør - i det hele tatt bare én ledergruppe.

I visse tilfeller lager man en "retrettstilling" til den som ikke når opp, men det er gjerne ikke så attraktivt. Hvis du var markedsdirektør før fusjonen, er "Direktør for forretningsutvikling" ikke like attraktivt etter fusjonen. Selv om det ikke var planen, er du plutselig på jobbjakt du og.

Hvis du ikke har tenkt på LinkedIn tidligere er det på høy tid å gjøre det nå. Dersom du vil stå bedre rustet enn dine konkurrenter, bør du gjøre litt mer enn standard. Det vil si litt mer enn navn, to siste arbeidsgivere og siste skole/høyskole.

I følge hodejeger Espen Lande Walbeck i Link International er det viktig å jobbe med beskrivelsen (Summary) og tenke på relevante nøkkelord når du utformer teksten i summary og beskrivelsen av stillingene du har hatt.

- Det kan for eksempel være .net, C#, B2B, EPCI, MBA, Lean og lignende. Nøkkelordene skal basere seg på den kompetansen du har tilegnet deg gjennom nåværende og tidligere jobber. Bruk av nøkkelord er essensielt for å bli fanget opp av hodejegere / researchere når de leter etter kandidater til upubliserte stillinger. Dette er fordi mange hodejegere og researchere bruker det som kalles "boolean search strings" når de leter etter aktuelle kandidater på LinkedIn, sier Walbeck.


Min samarbeidspartner, Christoffer Bertilsson i nettly.no har laget en 7-punkts-liste som kan være god å ha. Du ser at de 6 første dreier seg om søkeord de og. I en tidligere post her skrev jeg selv noe av det samme.

I forrige post pekte jeg som sagt på Linda Lais seks digitale krav til ledere.  Hennes krav nr 3 lyder: Ledere må være bevisst på hvordan de kan utvikle en profesjonell digital profil og identitet, innad og utad.

For å forsterke din digitale profil - Når du har fulgt rådene om søkeord, anbefaler jeg deltakelse i et par relevante grupper, og at du deltar aktivt i diskusjonene som går. Da bygger du ytterligere innhold inn i din digitale tilstedeværelse.

- Fordelen ved å delta i relevante gruppediskusjoner, er at du blir synlig for alle i gruppen. Det kan være et smart trekk dersom du er på utkikk etter en ny jobb, da det ofte er flere hodejegere og potensielle arbeidsgivere i jobb- og fagrelaterte LinkedIn grupper, forteller Espen Lande Walbeck

Jeg minner om at LinkedIn vokser med 800 nye norske brukere hver dag. I løpet av 14 dager tilsvarer det et fullsatt Oslo Spektrum! Og det er bare de nye brukerne. De 1.650.000 som er der allerede teller jeg ikke da. For et nettverk å bli med i! Trenger du hjelp til å komme i gang, eller til å gjøre det bedre, kan du kontakte meg.

Jeg har tidligere skrevet om søkefunksjonen i LinkedInden viktige overskriftenMultimediafunksjonensagt hvor enkelt det er å bygge nettverk, sagt at LinkedIn gjør deg best der du er i dag, antydet hvor mange kontakter du bør ha og at ledere må ha en digital profil.

Bruk abonnementsfunksjonen til høyre i skjermbildet for å få varsel om kommende innlegg.

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS med fokus på digital kommunikasjon. Jeg hjelper deg og dine kolleger med web, LinkedIn og andre sosiale medier, video med mer, og du finner meg påedgar.valdmanis@semco.no og 95234608

 

 

 

 

Ledere må ha en digital profil!

For noen dager siden kom jeg over en interessant artikkel av Linda Lai, professor ved BI´s Institutt for Ledelse og Organisasjon. Hun stiller seks digitale krav til ledere.

Artikkelen er fra 15.oktober 2015, men jeg opplever den som like aktuell nesten et år etterpå. Det sies og skrives mye om digital kompetanse, men jeg opplever ikke at det skjer mye på ledernivå.(skjermdump fra BI.no)

For noen år siden startet Simen Sommerfeldt i Bouvet og styret i Dataforeningen Østlandet, initiativet Lær kidsa koding sammen med Torgeir Waterhouse i IKT-Norge. Det er fremragende, og får mye velfortjent positiv omtale. Så de kommende generasjoner blir digitale så det holder.

Men litt lenger opp i alder, hva skjer der? Hvor mange ledere er det som publiserer sine tanker på egen blogg, på en blogg på firmaets webside, her på Blogg.no eller på LinkedIn Pulse?

Eller deltar i diskusjonstråder på de mange gruppene på LinkedIn eller Facebook? På de to plattformene alene finnes det et hav av grupper for ulike interesser og fagområder.

Ingen av disse områdene krever mer teknologisk kompetanse enn det du trenger for et word-dokument eller en epost, men ved å utnytte mulighetene viser du som leder at du er på samme arena som dine ansatte.

Linda Lais digitale krav nr 3 lyder: Ledere må være bevisst på hvordan de kan utvikle en profesjonell digital profil og identitet, innad og utad.

Jeg benytter anledningen til å peke på LinkedIn som den beste plattformen for å etablere og utvikle en digital profil.  Mange er der, men mange med en altfor syltynn profil.

Ved å utnytte muligheten til å beskrive deg selv og hva du tror på i Oppsummeringen, får du sagt mye allerede der.

Under Erfaring og Utdanning, beskriver du de enkelte trinnene med 2-5 linjer om innholdet, det vil si hva du har gjort og skapt. Så vet den som besøker profilen din straks litt mer.

Samtidig vil jeg anbefale deltakelse i et par relevante grupper, og at du deltar aktivt i diskusjonene som går. Da bygger du ytterligere innhold inn i din digitale tilstedeværelse.

Denne informasjonen er nyttig for alle potensielle forretningspartnere som vil vite litt mer om deg før de møter deg første gang.

Det sies at 60-70% av kundereisen er gjennomført før man møter en selger. Det beskrives blant annet i denne bloggposten på Digital Hverdag (abonnement anbefales!).

Hva om du ikke er med på den reisen fordi du ikke har det Linda Lai kaller en profesjonell digital profil og identitet?

Hva med de tilfellene der Bedrift A søker partnerskap for å stå sterkere i en tilbudsprosess, og din bedrift har akkurat den kompetansen som etterspørres? Det å utvikle partnerskap og finne rette potensielle partnere er kundereise så god som noen. Når du som leder ikke går foran med en god digital profil, blir det ikke tatt på alvor nedover i rekkene heller. Derfor blir dere i visse tilfeller ikke forespurt om å delta. Det er jo synd når alt som behøves er litt investering i tid og oppmerksomhet.

LinkedIn vokser med 800 nye norske profiler hver dag. I løpet av 14 dager tilsvarer det et fullsatt Oslo Spektrum. Og det er bare de nye brukerne. De 1.650.000 som er der allerede, er der allerede. For hver dag som går, er det stadig flere som tar grep for å optimalisere profilen sin.

Dersom du nå ønsker å løfte din digitale tilstedeværelse er det bare å ta kontakt, jeg hjelper deg gjerne!

Jeg har tidligere skrevet om søkefunksjonen i LinkedInden viktige overskriftenMultimediafunksjonensagt hvor enkelt det er å bygge nettverk, sagt at LinkedIn gjør deg best der du er i dag, og antydet hvor mange kontakter du bør ha.

Bruk abonnementsfunksjonen til høyre i skjermbildet for å få varsel om kommende innlegg.

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS med fokus på digital kommunikasjon. Jeg hjelper deg og dine kolleger med web, LinkedIn og andre sosiale medier, video med mer, og du finner meg påedgar.valdmanis@semco.no og 95234608

 

Så mange kontakter bør du ha på LinkedIn!

Jeg får ofte spørsmål om hvor mange kontakter man skal- eller bør ha på LinkedIn. Eller hva man gjør når man får en invitasjon fra en bruker man aldri har snakket med, eller vet hvem er. Mitt svar er alltid at jeg er liberal og anbefaler andre det samme.

Du bør sjekke om invitasjonen kan være en spammer. Noen enkle kjennetegn er at profilen mangler bilde, eller at den generelt er tynn, med lite informasjon. I så fall bør du avvise den.

Virker profilen seriøs med god informasjon om både yrkeserfaring og utdannelse, nærmer jeg meg aksept.


Hvis den som inviterer meg til kontakt er en seriøs person i yrkeslivet, og ønsker å knytte kontakt med meg, så er jo det egentlig smigrende. Selv om vi ikke har truffet hverandre tidligere.

Selv om vi ikke har truffet hverandre, kan vi ha områder som er felles. Vi kan ha gått på samme skole, med samme fagkrets. Vi kan ha forskjellig fagkrets, men fremdeles samme skole. Vi kan ha samme fagkrets, men fra forskjellige skoler. Vi kan ha jobbet i samme virksomhet, eller i samme bransje på et tidspunkt.

Det er i det hele tatt mange områder der våre veier kan ha krysset hverandre, og som er årsaken til at den andre personen nå inviterer meg til kontakt.

"Sånne som meg" som med visse mellomrom er i media, eller synlig på en blogg som denne, får også invitasjoner fra folk som synes jeg har sagt noe smart. Det gjelder også om jeg for eksempel har holdt foredrag på en fagkonferanse. De invitasjonene jeg får som resultat av min synlighet sier jeg i hvert fall ikke nei til. Hvis leseren/tilhøreren synes at det jeg sier eller fremfører er klokt og velformulert, så er jo det en kontakt jeg bør være veldig velvillig til.

Et viktig spørsmål er hvor du driver virksomhet i dag, og hvor du har tenkt å gjøre det i fremtiden. Dersom du driver virksomhet innenlands, og ikke ser for deg at du vil bevege deg mye over landegrensene i fremtiden, kan du godt avslå invitasjoner fra utlendinger.

Dersom du har virksomhet utenlands i dag, eller ser for deg at det kan bli aktuelt i fremtiden, ville jeg være liberal med invitasjoner fra utlendinger også, for å bygge nettverk for fremtiden.

Grunnen til at jeg er såpass liberal, er at jeg alltid tenker nettverk. Hvem vet når jeg får behov for å kjenne en rekrutterer? En selger i hotellbransjen? En advokat som kan selskapsrett? En annen advokat? En økonomisjef? En?..(fyll i det som passer)?

Hvis du bruker søkefunksjonen på LinkedIn, og søker etter alle ingeniører i Oslo, så får du opp alle i ditt "Første ledd", det vil si dem du har direkte kontakt med, og alle i "Andre ledd", det vil si dem som dine førsteleddskontakter har førsteledds-kontakt med.

Hvis du har ti kontakter fordi du er selektiv, og hver av disse har ti kontakter, søker LinkedIn i en base på totalt 110 kontakter. Dersom du har 500 kontakter, og hver av disse har 500 kontakter, søker LinkedIn i en base på 250.500 kontakter. Noen skarpe hoder vil hevde at et antall av kontaktene vil være overlappende, og at totalen derfor er mindre. De har rett, men selv om vi reduserer med 20% for overlapp, så vil basen i det siste eksempelet være på 200.000 personer.

Det sier seg selv at hvis du er på jakt etter nye forretningspartnere, finner du flere aktuelle jo større basen er.

Omgivelsene endrer seg stadig raskere, og i morgen får du behov for å finne kontakter du ikke drømmer om i dag. Nye kontakter finner du gjennom aktiv nettverksbygging, og da fremstår LinkedIn fortsatt som det beste verktøyet.

Jeg har tidligere skrevet om søkefunksjonen i LinkedIn, den viktige overskriftenMultimediafunksjonen, sagt hvor enkelt det er å bygge nettverk, og ikke minst sagt at LinkedIn gjør deg best der du er i dag. Bruk abonnementsfunksjonen til høyre i skjermbildet for å få varsel om kommende innlegg.

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS med fokus på digital kommunikasjon. Jeg hjelper deg og dine kolleger med web, LinkedIn og andre sosiale medier, video med mer, og du finner meg på edgar.valdmanis@semco.no og 95234608

Enkelt å bygge nettverk på LinkedIn!

Ordene nettverking, nettverksbygging, nettverker og lignende dukker opp stadig oftere. Media gjenspeiler her virkeligheten.

I Aftenposten mandag 8.august er det to uavhengige saker som bruker begrepene. Det er en sak om crowdfunding (på godt norsk "kronerulling"). Det står blant annet "En vellykket crowfundingkampanje krever at du er en proaktiv nettverker og er veldig tilstede i sosiale medier".

Så har psykiater Finn Skårderud en kronikk om "Langbordets sjel", som handler om det gode sosiale utbyttet ved å dele et måltid mat med andre, og hvilken helsegevinst det har. Her står det blant annet "Gode sosiale nettverk trumfer mye når det gjelder vår helse". Så nå hjelper det på helsen også. Veldig bra!

Avissakene er bare to tilfeldige eksempler. Nettverk nevnes stadig oftere, og det finnes mange gode grunner til å drive aktiv nettverksbygging. Uansett hvilket mål du har, anbefaler jeg å bruke LinkedIn. Det er rett og slett det beste verktøyet som finnes til det formålet!

(faksimile fra Finansavisen 1.august 2016)

For det første har du funksjonen "People you may know". Her plukker LinkedIn´s algoritme frem personer som har noe til felles med deg. Samme skole, samme arbeidsplass, med i samme gruppe(r) på LinkedIn, eller andre fellestrekk. Selv om du ikke kjenner alle så godt at du vil kalle dem venner, vil jeg oppfordre til å knytte kontakt med dem du har noe felles med.

Algoritmen er ikke ufeilbarlig. Det kommer jevnlig opp personer som tilfeldigvis har jobbet under samme firmanavn som deg. Jeg jobber i SEMCO, på verdensbasis finnes et tosifret antall firma med varianter av det navnet. Jeg har en MBA fra Heriot-Watt University i Edinburgh, det finnes noen tusen andre som har det, uten at vi har mer til felles. Men så finnes det mange der vi har noe til felles, og som det er naturlig å invitere til kontakt.

En annen inngang er at du med visse mellomrom får en epost som viser hvem som har sett på din profil. Jeg anbefaler da at du inviterer til kontakt, og gjerne til en oppfølgende kaffeprat. Hvis vedkommende har vist interesse for deg og din kompetanse så er jo det smigrende, og kan danne grunnlag for gode forretningsmuligheter fremover. Du kan finne nye kunder, leverandører eller andre forretningspartnere. Det er ikke alt som lander, men den som intet våger, intet vinner.

Som nevnt innledningsvis, gode nettverk blir stadig viktigere. Enten du skal drive crowdfunding for ditt neste prosjekt, sikre god helse, eller Ja takk - begge deler! Bruk det beste verktøyet til å bygge, øke og utvikle dine nettverk!

Jeg har tidligere skrevet om søkefunksjonen i LinkedIn, den viktige overskriftenMultimediafunksjonen, og ikke minst sagt at LinkedIn gjør deg best der du er i dag. Bruk abonnementsfunksjonen til høyre i skjermbildet for å få varsel om kommende innlegg.

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS med fokus på digital kommunikasjon. Jeg hjelper deg og dine kolleger med web, LinkedIn og andre sosiale medier, video med mer, og du finner meg på edgar.valdmanis@semco.no og 95234608

LinkedIn gjør deg best der du er i dag!

Mandag 1.august hadde Finansavisen et 4-siders intervju med meg om LinkedIn. I tiden fremover deler jeg de viktigste punktene her.

(Faksimile av Finansavisen, mandag 1.august)

Det aller viktigste kommer allerede i første setning, der jeg sier
- LinkedIn er ikke bare et verktøy for å finne en ny jobb, men også for å gjøre deg best der du er i dag.

Litt lenger ned utdyper jeg
- LinkedIn startet som en rekrutteringsplattform, men i dag er det en nettverksplattform der man treffer andre. Nettverking betyr mer enn bare det å finne ny jobb. Det kan være utveksling av idéer og tanker, komme i kontakt med nye kunder, oppdragsgivere og døråpnere, eller et sted for å finne nye møteplasser eller interessante foredrag eller workshops.

I to korte sitater får journalisten frem kjernebudskapet om hvordan du bruker LinkedIn. Nøkkelordet er "bruker", for nettverking er en løpende virksomhet. Ved aktiv nettverking holder du kontakt med kunder, både eksisterende og prospects, og døråpnere som kan hjelpe deg til kontakt med nye prospects. Dessuten holder du deg faglig oppdatert.

Det er viktig å understreke at dette er noe du gjør i dag, selv om du er godt fornøyd med arbeidsplassen din og slett ikke tenker jobbsøk.

Ved å gjøre en best mulig jobb der du er i dag, får du det som regel morsommere på jobb og sikrer ansettelsen din for den regnværsdagen som kanskje kommer.

Jeg hevder at LinkedIn er det beste verktøyet fordi det har en del helt unike funksjoner (linkene er til tidligere innlegg fra meg)

.... og en rekke andre funsjoner som andre sosiale medier ikke har.

Det er egentlig feil å si "andre sosiale medier", fordi LinkedIn ikke er et sosialt medium som Facebook og andre, men en nettverksplattform. Jeg sier ofte at "LinkedIn er jobbsamtalen, mens Facebook er lunsjsamtalen", det sier på en god måte hvorfor det er to forskjellige plattformer, hver til sitt bruk.

Jeg deler mer fra intervjuet i tiden fremover.

Digitale ansatte krever digitale ledere

I helgen kom jeg over denne artikkelen på NRK.no, Digitale barn trenger digitale foreldre. Artikkelen er (minst) like relevant i næringslivet og i offentlig forvaltning. Det er bare å erstatte "barn" med "ansatte" og "foreldre" med "ledere".

Hvor mange ledere er det som er virkelig gode digitalt? Som kjenner virksomhetens ulike løsninger for drift, kundehåndtering med mer?

Ikke minst ? hvor mange ledere er det som kjenner virksomhetens web og tilstedeværelse i sosiale medier? Gjør du?

Vet du om web-sidene dine er lesbare på mobil? Har du sjekket? Vet du hvem som er ansvarlig for hvordan virksomheten frontes i sosiale medier? Og med hvilket resultat?

Har du selv en profil på LinkedIn? Når sjekket og oppdaterte du profilen sist?

Hvor mange norske ledere kjenner begrepet Inbound Marketing? Altså at man fremfor den tradisjonelle roperten skaper interesse for virksomheten slik at kunder etterspør det du selger?

Det er helt greit å innrømme at du knappest har hørt begrepet, du er i godt selskap med de aller fleste. Begrepet er rimelig nytt.

Den gode nyheten er at det finnes en utmerket bok som drar deg gjennom (nær sagt) alt du trenger å vite. Outside-In Marketing ? using big data to guide your content marketing anbefales på det varmeste. 

Bokens forfattere James Mathewson og Mike Moran har begge lang erfaring innenfor markedsføring, og har vært på nett siden det ble kommersielt tilgjengelig tidlig på 90-tallet.

Forfatterne beskriver på en lettfattelig måte alle relevante begrep og buzzwords og hvordan du utnytter disse til å skape resultat for virksomheten din.

Det pleide å hete at ?50% av markedsføringskostnadene er bortkastet, men jeg vet ikke hvilke 50%?. Bruker du inbound marketing riktig, og måler slik forfatterne beskriver, kan du snart legge det utsagnet i arkivet for ?Utsagn utgått på dato?.

Vi kommer neppe dit at 100% av markedsføringskostnadene er vel anvendt til enhver tid. Verden snurrer raskere og raskere enn før, og markedssituasjonen med den. Men med et bevisst forhold til digitale verktøy gjennomgående vil du til enhver tid ligge foran majoriteten. Godt foran.

Jeg blir stadig forundret over antallet websider som ikke er mobiltilpasset. Antallet ledere som så vidt har en profil på Facebook og/eller LinkedIn, men ikke har vært inne de siste 12 måneder. Antallet virksomheter der ledelsen åpenbart ikke snakker med markedsavdelingen.

Boken er en god hjelp

  • for dem som forstår at i 2016 kommuniserer vi digitalt, og ved å gjøre det riktig kan man ligge foran markedet for øvrig
  • for dem som vil lære mer om hvordan gjøre det riktig?
  • For dem som forstår at digitale ansatte krever digitalt lederskap

Boken bør leses i flere omganger, ispedd jevnlige diskusjoner med både markedsavdeling og IT-avdeling. Begge disse må på banen for å få iverksatt rette tiltak, og gjennomført målinger av tiltakene.

Det innebærer rett og slett at man like gjerne kan bestille ?klasse-sett? av boken. Her bør flere i ledergruppen, markedsavdelingen og IT-avdelingen lese parallelt og diskutere seg imellom hvordan man tilpasser innhold og tiltak til den enkelte virksomhet og virksomhetens markedssituasjon. Innholdet er ikke noe man innfører og gjennomfører på en ettermiddag.

Etter hvert som man leser, innfører, tester, måler, justerer, måler igjen, justerer igjen?.. er jeg sikker på at man både ser og føler resultatene.

En sekser på terningen.

Disclaimer: Jeg har fått boken som anmeldereksemplar. Jeg brukte Mike Moran som foredragsholder ved et par anledninger i min tid som markedsdirektør i Dataforeningen. Siste gang i 2008. Fordi han er flink. Utover det har jeg ingen kommersielle bånd til verken forlag eller forfattere.

Fakta:

  • Tittel : Outside-In Marketing - using big data to guide your content marketing
  • Forfatter : James Matthewson og Mike Moran
  • Forlag: Pearson / IBM Press
  • Antall sider : 164
  • Pris 24,99 USD

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS, med fokus på digital kommunikasjon. I denne bloggen bidrar jeg med tips om Nettverking, Smartere bruk av LinkedIn og Digital Kommunikasjon generelt. Du finner tidligere poster ved å scrolle nedover på http://edgarvaldmanis.blogg.no/.
Dersom du og dine kolleger ønsker råd og veiledning innenfor mine områder, treffer du meg på 95234608 og edgar.valdmanis@semco.no.

Det aller viktigste i nettverks-bygging

Jeg treffer mange som ønsker at de hadde et like utviklet nettverk som det jeg har, men mange savner resultater. Det kommer i mange tilfeller av at de ikke har bidratt med noe til nettverket sitt.

Det er med nettverksbygging som med mye annet i livet at vi liker best den som bidrar.

Det begynner allerede i skoletiden. Vi liker den som bidrar til gruppearbeid og misliker den som sniker seg unna og surfer på bidragene fra oss andre. På jobb liker vi best den som bidrar i det daglige. Når det er firmafest på kontoret liker vi den som hjelper til med oppryddingen. Bidragsyterne får alltid en hjelpende hånd når de en sjelden gang ber om det.

I nettverkssammenheng kalles dette "Givers Gain". Begrepet er skapt av Dr.Ivan Misner, mannen bak verdens største forretningsnettverk Business Network International(BNI). De to ordene beskriver kort og konsist hele avsnittet over. Et interessant poeng er at man kan lese dette på to måter på engelsk. Enten kan vi lese det slik det står, da betyr det at bidragsytere får gevinst for innsatsen. Hvis vi legger til en apostrof så det blir en Genitivs-s, leser vi "Giver´s Gain", dvs. bidragsyterens gevinst, det er litt mer direkte. Jeg ser at begrepet skrives og brukes både med og uten apostrofen. Uansett betyr det det samme: den som gir, den får.

Mange undrer seg på hva de skal gi? Det enkleste du kan gi er oppmerksomhet og interesse for nettverket ditt. Inviter noen du kjenner, men ikke har truffet på en stund, til å ta en kopp kaffe og en prat en dag. Det er gjort på en halvtime, og dere får gjort mye på den tiden. Du får en rask oppdatering på din venns jobbsituasjon og hva hun kan ønske seg hjelp til.

Cup of coffee
Licensed from: Digifoodstock / yayimages.com


 

Kanskje det er hjelp med en døråpning til en potensiell kunde? Der du kjenner en nøkkelperson og kan åpne døren? Kanskje det er hjelp til å finne en ny leverandør av en tjeneste du kjenner godt til? Kanskje vedkommende lurer på noe om etterutdanning og du kjenner noen som akkurat har tatt et lignende kurs?

Det er ikke alltid du kan hjelpe, men det er det utroligste du kan hjelpe med, med enkle midler.

Hvis du ikke kan hjelpe i dag, så hender det at du støter på noen som kan kort tid senere. Ved å ha nettverkstanken i ryggraden så hører du de signalene du tidligere overså. Ved å holde kontakt med nettverket ditt, virker det begge veier. Den du traff i går eller i forrige uke, viser seg å være en nyttig kontakt for den du treffer i neste uke. Den du treffer i dag forteller deg at hans firma nettopp har utviklet en ny løsning som viser seg å være akkurat det som forrige ukes kontakt lette etter.

Ved at du hjelper nettverket ditt på denne måten, blir du det som på amerikansk kalles "a connector", og som anses som noe av det mest verdifulle i nettverkskretser.

Dersom du anses som den mest verdifulle av mange i din omgangskrets, så er det ingen tvil om at du vil få resultater igjen i form av hjelp når du selv ber om det. Og det er det beste resultatet du kan be om.

Microsoft kjøper LinkedIn - Godt nytt for deg og meg!

Da jeg hørte at Microsoft kjøper LinkedIn ble jeg i godt humør. Jeg er kjent som LinkedIn-entusiast og evig optimist, men jeg mener reelt dette kan bli bra for oss alle.

LinkedIn er det største forretningsnettverket med 433 millioner brukere, hvorav mer enn 1,6 millioner i Norge, og Microsoft er den ledende leverandøren av kontorstøtte. Sammen har de alle muligheter for å skape kraftfulle løsninger. 

Jeg ser for meg i hvert fall disse tre tilbudene

Microsoft/LinkedIn bundler Office 365 og LinkedIn Premium 

De aller fleste bruker Microsofts Office-pakke på jobb. Av de 433 millioner LinkedIn-brukere er det visstnok bare 2 millioner som har kjøpt en Premium-løsning. Ved å bundle de to kan man tilby Premium til en redusert pris, og øke antallet Premium-brukere radikalt.

Dersom vi utnytter denne kombinasjonen kan vi forberede oss bedre til møter med kunder og andre forretningspartnere. Vi kan se vedkommendes bakgrunn, utdanning, erfaring med mer. Fra LinkedIns firmaside kan vi se hvem andre av nåværende og tidligere ansatte vi kjenner, og andre nyttige fakta om partnerens organisasjon. Dersom vi trekker denne informasjonen inn i Outlook og andre MS-verktøy vi allikevel bruker blir det virkelig kraftfullt.

Microsoft/LinkedIn tilbyr bedre rekrutteringsløsninger

LinkedIn har allerede gode løsninger her, for det var den opprinnelige ideen da Reid Hoffman m.fl. etablerte LinkedIn i 2003.

Datamengden i LinkedIn øker daglig og gir bedre og bedre grunnlag for vurderinger. Nå kan arbeidsgiver søke opp kandidater og se hvem som bidrar mest til nettverket. Hvem er aktive i grupper? Hvem deler kunnskap i feeden? Hvem knytter nye kontakter? Hvem følger opp kontakter med en epost eller annen kommunikasjon? Microsofts bidrag vil i hovedsak være å gjøre flere brukere oppmerksomme på mulighetene, men det er jo ikke lite bare det.

Man kan også se for seg at dagens «People you may know» utvides til "Candidates you may like" for en arbeidsgiver som søker nye ansatte. Det vil si at man lanserer det som kalles «passive kandidater» til arbeidsgiveren.

Microsoft/LinkedIn tilbyr bedre annonseløsninger

Fordi det kombinerte selskapet vet mer om hva vi gjør, hvor vi surfer, når vi surfer og hvem vi surfer med, kan annonsene bli mer målrettet enn de er i dag. Det vil være en fordel for deg og meg som får se annonser for det vi opplever som relevant, og fordel for annonsørene som bruker annonsekroner på å nå reelt potensielle kjøpere.

Og dette er bare de første tilbudene som vil komme. Spådommene er mange, men det eneste som er sikkert er at siste ord er ikke sagt!

Jeg deler jevnlig  tips om Smartere bruk av LinkedIn. Jeg har tidligere skrevet om søkefunksjonen i LinkedIn, den viktige overskriften, og Multimediafunksjonen.

Jeg er senior rådgiver i SEMCO International AS med fokus på digital kommunikasjon. Ønsker du og dine kolleger hjelp med web, LinkedIn og andre sosiale medier, video med mer, finner du meg på edgar.valdmanis@semco.no og 95234608

hits